چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نور(دوره اول) شنبه, ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
مسابقات فرهنگی وهنری
دانش اموزانی که در مسابقات فرهنگی وهنری افتخار افریدند
پریا سپیده(سنتور)رتبه اول

تمنا قویدل(وبلاگ نویسی)رنبه سوم
معصومه فضلی مقصودی (فیلم داسنانی)رتبه دوم
ارزو ککی خانی(طراحی مداد)رتبه دوم
شیدا باتقوی(نمد مالی)رتبه سوم
وانه اوادیک(طراحی ذغال)رتبه اول
انتهای پیام/.