چاپ خبر
دبیرستان دخترانه نور(دوره اول) چهارشنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۱
انتخابات انجمن و اولیاء
انتخابات انجمن و اولیاء در تاریخ 1401/7/25 در سالن اجتماعات برگزار شد.
اعضاء انجمن:
خانم دکتر مقتدری (رییس انجمن) ؛ آقای کرمانی, خانم دکتر مستفوفی،خانم رضاپور،آقای نجفی،خانم زواره ای، آقای غزنویی
انتهای پیام/.