دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور
   
عباس یمینی شریف
 
موسس و تاسیس کننده مدرسه نور
   
کمک های  مردمی
قابل توجه اولیا محترم
واریز مشارکت های مردمی
در وجه
بانک ملی شعبه اردشیر
کد شعبه 690
شماره حساب
4150193940009
شماره کارت
6037997599511236
به نام دبیرستان نور
 
 به وب سایت دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور منطقه 6 تهران خوش آمدید