دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور
  عباس یمینی شریف  
 
 
موسس و تاسیس کننده مدرسه نور
 
         
  کمک های  مردمی  
 
قابل توجه اولیا محترم
جهت واریز وجه سرویس و کمک های مردمی لطفا به ترتیب زیر نسبت به واریز و صدور چک اقدام فرمایید.
در وجه
بانک ملی شعبه اردشیر
کد شعبه 690
شماره حساب
4150124149004
شماره کارت
6037997599237162
به نام دبیرستان نور
 
 
         
 به وب سایت دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور منطقه 6 تهران خوش آمدید