اخبار مدرسه
مراسم برگزاری روز دانش اموز

کسب مقام طلادر مسابقات نقاشی
کسب مقام طلادر مسابقات نقاشی باعنوان شهری که من دوست دارم توسط دانش اموزان ریماکمالی،روناک کمالی

دانش اموز نفیسه رجبی در مسابقات دو صحراتوردی به مقام سوم منطقه برگزیده شد

تاریخ آزمون هماهنگ

ثبت نام آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضیIMC
جهت ثبت نام آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضیIMC و آزمونهای ملی و
بین المللی خانه ریاضی تهران به سایت ww.sabt.mathhome.ir مراجعه نمایید

برنامه روز دوشنبه پایه نهم
برنامه روز دوشنبه پایه نهم

برنامه روز دوشنبه پایه هشتم
برنامه روز دوشنبه پایه هشتم

برنامه روز دوشنبه پایه هفتم
برنامه روز دوشنبه پایه هفتم

مراسم جشن جوانه ها
مراسم جشن جوانه ها روز یکشنبه ساعت ۹صبح با حضور دانش اموزان پایه هفتم واولیاء انان انجام میگیرد.

ساعات کاری مدرسه درایام هفته
شنبه،یکشنبه،سه شنبه از ساعت ۷/۳۰الی۱۴/۱۵
دوشنبه،چهارشنبه از ساعت ۷/۳۰الی۱۲/۵۰میباشد.
 
اردو بازدید از موزه دفاع مقدس
 
 

تبریک تولد

 
 

ورود به مدبر

 
 

مسئول سرویس

 
 
شماره مسول سرویس
اقای جمشیدی:۰۹۱۲۸۳۰۰۸۶۷
 
 

تعداد بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع