دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور
عباس یمینی شریف
 
موسس و تاسیس کننده مدرسه نور
 
کمک های  مردمی
قابل توجه اولیا محترم
جهت واریز وجه سرویس و کمک های مردمی لطفا به ترتیب زیر نسبت به واریز و صدور چک اقدام فرمایید.
در وجه
بانک ملی شعبه اردشیر
کد شعبه 690
شماره حساب
4150124149004
به نام دبیرستان نور
 
 
 
 به وب سایت دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور منطقه 6 تهران خوش آمدید