29 اردیبهشت 1398

روش های غلبه بر اضطراب

روش های غلبه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 اردیبهشت 1398

تکلیف پایه نهم

تکلیف زبان و مطالعات پایه نهم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 اردیبهشت 1398

تکلیف پایه هشتم

تکلیف  زبان پایه هشتم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 اردیبهشت 1398

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات
برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم و هشتم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 2/9
(4 نظر )

24 اردیبهشت 1398

نور درخشید

نور درخشید
دانش آموز مانلی قاسمی  نیا در مسابقات IMCریاضی جهانی به مدال برنز دست یافت.
ضمن تشکر و تبریک به این دانش آموز کوشا وخانواده محترم ،مراتب تشکر را از دبیر ریاضی بعمل میاوریم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

24 اردیبهشت 1398

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات
برنامه امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(2 نظر )

17 اردیبهشت 1398

به مناسبت روز معلم

به مناسبت روز معلم
به مناسبت روز معلم
 
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

1 اردیبهشت 1398

تکلیف علوم جدید

تکلیف علوم جدید
تکلیف علوم پایه نهم
مولف: آزیتا خواجویی
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(2 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1